Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hasta Hakları

Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 

      Hizmetten genel olarak faydalanma:
      Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

      Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
      IIrk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya, 

      Bilgi İsteme: 
      Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, 

      Kuruluşu seçme ve değiştirme: 
      Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 

      Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: 
      Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, 

      Bilgi İsteme: 
      Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, 

      Mahremiyet: 
      Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya, 

      Rıza ve İzin: 
      Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya, 

      Reddetme ve durdurma: 
      Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, 

      Güvenlik: 
      Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya, 

      Dini vecibelerini yerine getirebilme: 
      Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye, 

      Saygınlık görme: 
      Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya, 

      Rahatlık: 
      Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya, 

      Ziyaret: 
      Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,       

      Refakatçi bulundurma: 
      Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye, 

      Müracaat, şikayet ve dava hakkı: 
      Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya, 

      Sürekli hizmet: 
      Gerektiği sürece. sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, 

hakkı vardır 
KUŞADASINDA

GÖZ HASTALIKLARINDA İLK ADRESİNİZ

SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Kısa açıklama Kısa açıklama Kısa açıklama

ÖNCE GÖZ SAĞLIĞI

Kısa açıklama Kısa açıklama Kısa açıklama

GÖZÜNÜZÜN SAĞLIĞI İÇİN BİZE SORUN

Özel Adagöz Tıp Merkezi